Leidinio numeris:

2011.03.23 (2/2011)

Rodyti Turinys Puslapiai

Kokia finansinė „pagalvė“ man reikalinga

Finansinis saugumo užtikrinimas yra tas atspirties taškas, ties kuriuo galima bei reikia pradėti mąstyti apie tolesnį kaupimą ir investicijas. Kada galima drąsiai pasakyti, kad „finansų pagalvė“ suformuota, ir kokio ji turi būti dydžio?

Finansų rinkų specialistai įvardija „atsargos fondo“ dydį nuo 3 iki 12 vidutinių šeimos išlaidų per mėnesį.

Ekonominio augimo metais paprastai juntamas darbo jėgos ir specialistų trūkumas. Taigi dažnas dėl vienų ar kitų priežasčių netekęs darbo tokiu laikotarpiu, anot statistikos, vidutiniškai per 3 mėn. darbą, o kartu ir pajamų šaltinį, randa. Tačiau sunkmečio laikotarpiu darbo paieškos gali tęstis net metus, o kartais ir daugiau.

Sprendžiant, kokio dydžio finansinę pagalvę formuoti, reikia atsižvelgti ne tik į makroekonomines aplinkos sąlygas, bet ir į vidutines mėnesio išlaidas, turimą turtą ir specialybę, išsilavinimą, amžių, šeimyninę padėtį, išlaikomų asmenų ir asmenų, uždirbančių pajamas, skaičių.

Svarbu įvertinti ir kitus veiksnius – ligų, traumų, nelaimingų atsitikimų tikimybę, paveldimumą, pomėgius, verslo kelionių dažnį ir kelionių atstumus.

„Pagalvės“ skiriasi

Vienos finansinės apsaugos yra pakankamos jaunimui, neturinčiam šeimos, ir apie visiškai kito lygmens apsaugas reikėtų galvoti asmeniui, išlaikančiam, pavyzdžiui, keturių asmenų šeimą. Svarbu apsvarstyti ir tai, kieno iš šeimos narių vardu vienoje ar keliose sąskaitose turi būti kaupiamas šeimos atsargos fondas, kad, esant reikalui, būtų galima be trukdymų sukauptomis lėšomis pasinaudoti.

Kiekvienas mūsų yra skirtingas, todėl bendru atveju „finansų pagalve“ įvardijama tiesiog pinigų suma, skirta užtikrinti išlaikyti šeimai įprastą gyvenimo kokybę tam tikrą laiką netekus pajamų šaltinio. „Finansų pagalvė“ apima ne tik pinigų sumą, saugomą banke ar turimą namuose.

Kaip susikurti

Kokiais instrumentais ir kokiomis proporcijomis sudaryti šeimos atsargos fondą, priklauso nuo priežasčių, sąlygojančių atsargos fondo panaudojimą. Reikėtų pagalvoti apie tris tokio atsargos fondo sudedamąsias dalis – apsaugą, kurią užtikrina draudimo instrumentai, pinigines lėšas ir kitą likvidų turtą.

Draudimas

Ypač skaudžioms atsargos fondo panaudojimo priežastims, tokioms kaip pagrindinio šeimos maitintojo netektis, trauma, sąlygojanti ilgalaikį nedarbingumą, kritinė liga, būtina naudoti draudimo rinkoje siūlomus instrumentus. Tai reiškia, kad dalį „finansų pagalvės“ gali ir turi sudaryti gyvybės, sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimai. Paskyrę sąlyginai nedideles sumas šioms apsaugoms įsigyti, nelaimės atveju užtikrinsite šeimai pajamų, taigi ir pragyvenimo šaltinį.

Be to, būtina sukaupti tam tikrą dalį fondo piniginėmis lėšomis, net ir turint draudimo instrumentais užtikrintas apsaugas. Draudiminiu atveju lėšų išmokėjimo terminai priklausys nuo draudimo bendrovių procesinių formalumų.

Santaupos

Gali tekti panaudoti atsargos fondą kitais atvejais – netekus darbo, gerokai kritus pajamoms ar iškilus kokiam kitam neatidėliotinam poreikiui. Taigi piniginės lėšos bankuose ir namuose, terminuoti ar kaupiamieji indėliai – tai instrumentai, kuriuos tuoj pat ir beveik be nuostolių galite panaudoti esant pajamų stygiui.

Vertybiniai popieriai

Trečioji finansų pagalvės dalis – yra likvidūs finansiniai instrumentai: vyriausybių vertybiniai popieriai, stabilių ir patikimų bendrovių obligacijos, kartą ar keliskart per metus duodantys palūkanas, net kai kurių įmonių akcijos. Šie instrumentai, nors ir neužtikrins jums didelės finansinės grąžos, tačiau ir nekels didelio lėšų praradimo pavojaus. Svarbiausias jų bruožas – likvidumas, t. y. galimybė juos parduoti per trumpą laikotarpį ir be didelių nuostolių.

Žingsnis po žingsnio

Minėtų ‚finansų pagalvės“ sudedamųjų dalių proporcijos kiekvienu individualiu atveju yra kitokios.

Jeigu visiškai neturite atsargos fondo, iš pradžių sukaupkite bent vieno mėnesio išlaidų dydžio atsargos fondą piniginėmis lėšomis, vėliau – nors nedidelę dalį taupytų pinigų skirkite draudimo apsaugoms tuo atveju, jeigu toks poreikis yra. Galiausiai po truputį didinkite atsargos fondą bent iki 3 mėn. vidutinių išlaidų dydžio.

Užsitikrinus finansinį saugumą, galima pradėti kurti investavimo strategiją, kuri priklauso nuo gyvenimo ciklo etapo.

Parengta pagal "Verslo žinių" rubriką "Investicijos"

Parašyti redakcijai